Tìm

Computer Graphic

From Beginner To A Master

Khởi tạo DirectX3D

Bài này mình sẽ hướng dẫn khởi tạo ban đầu cho ứng dụng DirectX. Tiến trình của chúng ta sẽ được thực hiện theo những bước sau:  Tiếp tục đọc “Khởi tạo DirectX3D”

Featured post

Năm nhất đại học

Đây sẽ là bài viết tổng kết năm nhất đại học của mình. Tiếp tục đọc “Năm nhất đại học”

Rendering Pipeline

Đây là 1 khái niệm căn bản trong 3D Graphics Tiếp tục đọc “Rendering Pipeline”

Màu sắc cơ bản trong máy tính

Màn hình máy tính phát ra một hỗn hợp của ánh sáng đỏ, xanh lá cây, và màu xanh dương Tiếp tục đọc “Màu sắc cơ bản trong máy tính”

3D World

Trước khi chúng tôi bắt tay vào cuộc hành trình của chúng ta về đồ họa máy tính 3D Tiếp tục đọc “3D World”

The Rendering Pipeline

Các chủ đề chính của chương này là Rendering Pipeline . Tiếp tục đọc “The Rendering Pipeline”

Computational Geometry Algorithms and Applications

Computational geometry emerged from the field of algorithms design and
analysis in the late 1970s. Tiếp tục đọc “Computational Geometry Algorithms and Applications”

Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics,.

BOOK DESCRIPTION

This updated third edition illustrates the mathematical concepts that a game developer needs to develop 3D computer graphics and game engines at the professional level. Tiếp tục đọc “Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics,.”

3D Math Primer For Graphics And Game Development

3D Math Primer for Graphics and Game Development covers fundamental 3D math concepts that are especially useful for computer game developers and programmers. Tiếp tục đọc “3D Math Primer For Graphics And Game Development”

Bài Tập

Bài tập chương: Tiếp tục đọc “Bài Tập”

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑