Tổng quan

Tiến trình khởi tạo của DirectX3D yêu cầu chúng ta phải làm quen với vài kiểu cơ bản của DirectX và những khái niệm đồ họa cơ bản.

Ở phần này tôi sẽ mô tả chi tiết các bước để thiết lập DirectX sau đó là một bài hướng dẫn cơ bản về quản lý thời gian trong game. Cuối cùng thì sẽ là một framework đơn giản sẽ được dùng trong suốt bài hướng dẫn về DirectX này.

Loạt bài viết này yêu cầu bạn phải có kiến thức về lập trình C/C++.

Mục tiêu:

  • Hiểu được những quy tắc cơ bản của DirectX trong lập trình đồ họa
  • Hiểu được vai trò của COM trong DirectX
  • Học được các khái niệm gốc trong Đồ họa như là một bức hình 2D được lưu như thế nào. depth buffer, khử răng cưa,…
  • Học được cách quản lý thời gian trong đồ họa một cách chuẩn xác.
  • Học được cách thiết lập DirectX 3D.
  • Hiểu được framework sẽ được dùng xuyên suốt bài hướng dẫn này.