Các chủ đề chính của chương này là Rendering Pipeline . Cho trước một mô tả hình học của một cảnh 3D với một máy quay ảo vị trí và định hướng, rendering pipeline đề cập đến toàn bộ trình tự các bước cần thiết để tạo ra một hình ảnh 2D dựa trên những gì máy ảnh ảo thấy. Trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận rendering pipeline, chúng ta có hai điểm dừng ngắn: Đầu tiên, chúng ta thảo luận về một số yếu tố của ảo giác 3D (tức là, ảo tưởng rằng chúng ta đang tìm kiếm ở một thế giới 3D thông qua một màn hình 2D phẳng); và thứ hai, chúng tôi giải thích màu sắc sẽ được biểu diễn như thế nào và làm việc với toán học trong Direct3D.

ScreenShot_20160607220905.png

Mục tiêu:

  • Khám phá cách để một bức hình 2D trông giống như 3D.
  • Các để biểu diễn một đối tượng 3D trong DirectX.
  • Thiết kế một camera ảo.
  • Hiểu được Rendering Pipeline – tiến trình biến cảnh quay 3D thành bức hình 2D.