Đây là 1 khái niệm căn bản trong 3D Graphics, cần hiểu rõ trước khi viết bất kì chương trình 3D nào Renderring pipeline/Graphics pipeline là 1 quá trình gồm 1 chuỗi các bước để tạo ra ảnh bitmap(2D) của 1 scene 3D. Chúng ta biết rằng hình ảnh hiển thị trên màn hình thực chất là 1 ảnh 2 chiều gồm nhiều pixels, tương ứng với số pixels của màn hình (vd 1920×1080 pixels), màn hình có 1 tần số quét(vd 60hz) tương ứng với số lần refresh trong 1s, trong mỗi lần refresh thì ảnh bitmap trên màn hình được cập nhật và chúng ta có được hình ảnh liên tục không bị ngắt quãng. hình ảnh sau cho chúng ta graphics pipeline của DirectX 10ic412557

Tất cả các giai đoạn có thể được cấu hình bằng cách sử dụng API. Các giai đoạn có tính năng lõi shader (các khối hình chữ nhật được làm tròn) có thể lập trình bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình HLSL. Như bạn sẽ thấy, điều này làm cho pipline cực kỳ linh hoạt và dễ thích nghi. Mục đích của mỗi giai đoạn được mô tả ở những bài tiếp theo.