Tìm

Computer Graphic

From Beginner To A Master

Chuyên mục

math

Màu sắc cơ bản trong máy tính

Màn hình máy tính phát ra một hỗn hợp của ánh sáng đỏ, xanh lá cây, và màu xanh dương Tiếp tục đọc “Màu sắc cơ bản trong máy tính”

Computational Geometry Algorithms and Applications

Computational geometry emerged from the field of algorithms design and
analysis in the late 1970s. Tiếp tục đọc “Computational Geometry Algorithms and Applications”

Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics,.

BOOK DESCRIPTION

This updated third edition illustrates the mathematical concepts that a game developer needs to develop 3D computer graphics and game engines at the professional level. Tiếp tục đọc “Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics,.”

3D Math Primer For Graphics And Game Development

3D Math Primer for Graphics and Game Development covers fundamental 3D math concepts that are especially useful for computer game developers and programmers. Tiếp tục đọc “3D Math Primer For Graphics And Game Development”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑