Tìm

Computer Graphic

From Beginner To A Master

Tổng Kết

Tổng kết chưa này gồm những điều cơ bản như sau: Tiếp tục đọc “Tổng Kết”

Debugging Direct3D Applications

Để rút ngắn mã và giảm thiểu phiền nhiễu, chúng ta bỏ qua xử lý lỗi trong hướng dẫn này. Tiếp tục đọc “Debugging Direct3D Applications”

Demo Framework

Ở demo này sử dụng code từ file d3dUtil.h, d3dApp.h và d3dApp.cpp. Những tập tin này có thể tải về ở đây. Tiếp tục đọc “Demo Framework”

Draw Text

Text là một phần quan trọng trong game. Tiếp tục đọc “Draw Text”

Timing And Animation

Performance Timer

Để có được thời gian chính xác thì chúng ta sẽ dùng performance timer. Tiếp tục đọc “Timing And Animation”

Khởi tạo DirectX3D

Bài này mình sẽ hướng dẫn khởi tạo ban đầu cho ứng dụng DirectX. Tiến trình của chúng ta sẽ được thực hiện theo những bước sau:  Tiếp tục đọc “Khởi tạo DirectX3D”

Featured post

Khái niệm cơ bản

COM

Component Object Model (COM) là kỹ thuật giúp DirectX được lập trình một cách độc lập và có khả năng tương thích ngược.   Tiếp tục đọc “Khái niệm cơ bản”

DirectX – Lịch Sử Phát Triển Và Những Thăng Trầm

Giới thiệu

OpenGL, Direct3D hay rộng hơn là DirectX là một trong những giao diện lập trình ứng dụng (API) về đa phương tiện thông dụng nhất hiện nay. Tiếp tục đọc “DirectX – Lịch Sử Phát Triển Và Những Thăng Trầm”

Khởi Tạo DirectX3D

Tổng quan

Tiến trình khởi tạo của DirectX3D yêu cầu chúng ta phải làm quen với vài kiểu cơ bản của DirectX và những khái niệm đồ họa cơ bản. Tiếp tục đọc “Khởi Tạo DirectX3D”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑